DELA

Gårdarna rustade för dåligt väder

I dag inleds den populära Skördefesten. Med tält och extra gruslass hoppas de deltagande gårdarna mota vätan i grind.
– Vi klarar oss i ur och skur, säger Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening.
De senaste dagarnas regn väcker farhågor hos den erfarne Skördefestbesökaren. Med bilder på näthinnan av bilar som kör fast på åkrar och besökare med lera upp till knäna ringer Nyan några av de deltagande gårdarna för att kolla läget.
På Vestergårds i Saltvik Tjudö var planen att besökarna skulle få pröva på potatisupptagning. Den aktiviteten ställs nu in.
– Skulle det ha regnat 20 millimeter hade det bara varit bra, men vi har fått totalt 70 millimeter, säger Lars-Johan Mattsson.
Istället väljer man att ha öppet hemma på gården. Bland annat visas olika maskiner upp.
Vid Österleden i Mariehamn ska skogsorganisationerna synliggöra skogen på olika sätt. Här ordnas bland annat vedförsäljning, motorsågsvässning och tävlingar.
– Skogsfolk är vana vid dåligt väder men det är klart att det inte är så roligt om det öser ner, säger Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening.
För att gardera sig finns det ett stort tält på plats.
Henrik Sundberg på Bolstaholms gård säger att man står väl rustade för alla väder. Tält finns till försäljarna och ett extra tält har köpts in för att kaféets gäster ska kunna hålla sig torra.
– Och parkeringen är väl prövad, den håller.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman