DELA

Garantipension kan sökas från februari

I mars börjar Folkpensionsanstalten att betala ut garantipension.
Ansökningstiden börjar i februari.
Garantipensionen är en ny pension som höjer den nuvarande minimipensionen till 687,74 euro i månaden. Garantipension betalas ut till dem vars övriga pensioner från Finland eller utlandet blir under 687 euro före skatten avdras.
FPA skickar nu en ansökningsblankett till de pensionärer som får folkpension till fullt belopp och som inte har arbetspension överhuvudtaget.
Den retroaktiva ansökningstiden är sex månader så man behöver inte ansöka genast. Ansökningsblanketter finns på FPA:s webbplats eller FPA-byrån.
Under årets första månader kan det uppstå köbildning till både telefonservicen och FPA-byråerna, säger distriktschef Hillevi Smeds i ett pressmeddelande.
– Köbildningen beror inte enbart på ansökningarna om garantipension utan också annat som händer i början av året, bland annat årsanmälningarna som skickas till pensionärerna
Pensionärer som är berättigade till garantipension beräknas vara omkring 116.000 i hela landet och 570 i Ålands försäkringsdistrikt. (ak)