DELA

Garantier behövs för fortsatt trafik

– Vi har räknat med att Viking Lines fartygsbygge blir av och har förberett oss. Men innan vi investerar måste vi få garantier för att trafiken fortsätter ett visst antal år, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson..
I stadens budget finns inga medel upptagna för ombyggnaden av kaj 6 – men enligt planen tas pengarna upp i en tilläggsbudget så fort man får klartecken och när man har förhandlat klart om fartygsgarantierna.
Investeringarna ska på sikt täckas av rederiernas hamnavgifter, och om trafiken av någon anledning upphör innan investeringen är betald faller betalningsbördan på skattebetalarna.
– Och det är inte meningen.
Bjarne Pettersson räknar med att staden strax efter nyår ger ett förslag till hur garantiklausulen ska utformas. En tänkbar modell är att begära hamnavgifter i förskott.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre