DELA

Gamla krigsfartyg gör en snabbvisit

Fyra fartyg från unika Veteranflottiljen viker in till Åland under de närmaste dagarna.
Redan i dag får Mariehamn besök av en gammal minsvepare.
Att det finns klubbar för de som är intresserade av veteranbilar eller veteranmotorcyklar vet de flesta, men att det också finns sällskap som vurmar för gamla torpedbåtar är inte lika allmänt känt.
– I Sverige finns en omfattande, ideellt driven verksamhet med sjövärdiga före detta örlogsfartyg som företräds av paraplyorganisationen Veteranflottiljen. Verksamheten är unik och väcker uppmärksamhet även internationellt, skriver Lennart Törnberg, informationsansvarig för projektet Veterans 2012 Turku Cruise.
Sex fartyg ingår i föreningens flotta och tre av dem är just nu på väg för att göra ett flottiljbesök i Åbo och det maritima museet Forum Marinum. Under resan visas fartygen också upp på Åland.
Minsveparen M20 (sjösatt 1941) lägger enligt planerna till i Mariehamn klockan 15.30 i dag, onsdag, och fortsätter klockan 8.00 på torsdagen till Åbo.
Motortorpedbåten T56 (sjösatt 1957) och robotbåten R142 Ystad (sjösatt 1976) förtöjer i Mariehamn klockan 17.00 på torsdag. Båda fortsätter följande dag via Långnäs mot Åbo och båda återvänder också till Mariehamn efter veckoslutet och ligger här från klockan 13.00 på måndag eftermiddag till klockan 10.00 på tisdag morgon. Fartygen kan endast beskådas från kaj.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen