DELA

Gamla körkorten går ut 2033

Nya EU-direktiv är orsaken till de nya åländska körkorten som börjar träda i kraft den 19 januari.
Korten ska ha en giltighetstid på 15 år för personbil och fem år för de tyngre fordonsklasserna.
Samtliga av de gamla åländska körkorten går ut den 18 januari år 2033, oavsett om det fortfarande är giltigt. Körkortet för personbil och klasserna A och AM ska ha en giltighetstid på 15 år. De övriga har en giltighetstid på fem år.
Orsaken till de nya korten är ett nytt EU-direktiv som kräver att alla körkort är gjorda i plast och utformade enligt EU-regler. Direktivet ska försvåra förfalskning av körkort som är mycket allvarligt eftersom körkort ofta används som ID-handling.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson