DELA

Gamla kontonummer tas ur bruk

Efter nyår görs ingen skillnad på betalningar av räkningar inom det egna landet och internationell.
Det så kallade SEPA-systemet genomförs i full skala under 2011.
För att underlätta penningtransaktioner inom EU har man genomfört ett gemensamt eurobetalningsområde, Single Euro Payments Area (SEPA). Inom området ska alla euroländers bankkort fungera även som debet-kort, det vill säga att det egna bankkontot debiteras direkt, och inte bara som kreditkort.
Betalningar som görs mellan euro-länder ska kunna göras för samma avgifter som inrikesbetalningar och tiden för penningöverföringen ska minskas betydligt i slutändan.
Det innebär att de traditionella kontonumren vid betalningar inte används längre. I stället ska man använda så kallade IBAN- eller BIC-koder för betalningen.
Sven-Olof Josefsson på Andelsbanken för Åland säger att övergångstiden är lång för att alla butiker och företag ska hinna anpassa sin utrustning. Först efter sista oktober 2011 försvinner de gamla inhemska kontonumren. För tillfället finns både det gamla och det nya systemet på fakturorna.
Hur ska jag som privatperson veta vilket mitt nya kontonummer är?
– På vår hemsida finns en IBAN-räknare som hjälper dig. Och på kontoutdraget finns det nya numret redan, säger Josefsson.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds