DELA

Gabriella i trafik på onsdag

Inkommande onsdag, den 5 juni, ska m/s Gabriella gå mellan Stockholm och Helsingfors igen.
– Tyvärr drog dockningen ut på tiden men mest har det drabbat vår personal som jobbat nästan dygnet runt med att kontakta berörda resenärer, säger Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström.
Orsaken till att Gabriella fördes på dock den 15 maj med mycket kort varsel var att en ledig tid uppenbarade sig på varvet i Nådendal och rederiet bestämde sig för att se över fartyget efter två hårda isvintrar som slitit på färjan.
Ryktet att sjöfartsmyndigheterna skulle ha stoppat Gabriella dementeras av tekniska direktören Tony Öhman.
Det stora varvet är avsett för nybyggnation och rymmer två fartyg åt gången. Ett ryskt tankfartyg är nu inne i samma vattenbassäng som Gabriella och hon kan därför inte tas ut förrän tankfartyget är klart, förklarar Öhman.
– Normalt bokar vi in dockning ett år på förhand och då får vi vara ensamma. Vi tog den här tiden i förebyggande syfte eftersom det är två sedan senaste dockning och slitaget har varit hårt båda vintrarna sedan dess.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist