DELA

Fyrsällskap öppnar Märket i sommar

Efter 30 år som öde fyrplats blir det troligen på nytt fullt av liv och rörelse på Märkets fyrland i sommar. Finlands fyrsällskap har undertecknat ett hyresavtal med Sjöfartsstyrelsen som innebär att fyrvännerna hyr byggnaderna på ön över sommaren.
– Den 3 maj 2007 är en historisk dag för oss, konstaterar fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen glatt. Ett av våra mål är nått i och med att vi får hyra Märket.
I början av sommaren inventeras allt lösöre tillsammans med Ålands museum, varefter fyrsällskapet städar upp och gör de första reparationerna.
För kommande år görs som bäst en renoveringsplan under ledning av experter på gamla fyrbyggnader. Reparationerna påbörjas så snart fyrens ägoförhållanden och förvaltning har klarlagts.
Under hela sommarperioden ska fyrsällskapet engagera fyrvaktare på fyren. Fyrvaktarna ska hjälpa till att ta emot besökare, sälja produkter, guida i fyrbyggnaderna och allmänt vara värdar på fyrlandet.
– Nu efterlyser vi fler personer som är villiga att vara fyrvaktare för en vecka i taget, säger Pekka Väisänen.
Kontaktman på Åland: Ville Holmberg. 040-504 36 01, vilhelm.holmberg@aland.net (ka-f)