DELA

Fyrsällskap hyr Märket till 2019

Finlands fyrsällskap och Trafikverket har träffat en överenskommelse om att byggnaderna på fyrön Märket uthyrs till fyrsällskapet till oktober 2019.
I år fyller dessutom Märket år – 125 år.

Under denna tid disponerar sällskapet över fyrön och ansvarar för underhållet av byggnaderna med undantag av lyktkojan på fyrens topp.
Ansvaret för fyrens ljus kvarstår således hos Trafikverket.
Det nya hyresavtalet trädde i kraft den 1 maj. Hittills har Fyrsällskapet hyrt Märkets fyr under tre års tid från maj till senhösten.
– Ett långfristigt hyresavtal erbjuder sällskapet en helt ny grund att satsa på att renovera och utveckla verksamheten på den värdefulla fyren, rapporterar ordföranden i fyrsällskapet Pekka Väisänen.

Renoverar
Fyrsällskapet har planer på att renovera och restaurera fyren för sammanlagt cirka 200 000 euro. Av dessa omfattar cirka hälften så kallade obligatoriska reparationer som överenskommits med Trafikverket.
Viktigaste reparationsobjekt är renoveringen av inre utrymmen, renoveringen av muren som skyddar fyren, att förbättra möjligheterna att stiga iland samt att bygga ett system for vindenergi.

Talka
Fyrsällskapet har i huvudsak skött renoveringen av fyren under tre somrar genom talkoarbete.
Fyren hade innan dess förfallit efter att ha stått obebodd i 30 år. Från huvudbyggnaden har man rivit murknade konstruktioner. Dessutom har man torkat upp byggnaden och alla fönster har grundreparerats. Vidare har sällskapet senaste sommar låtit måla fyrens huvudbyggnad med stöd av bidrag som erhållits från Jane och Aatos Erkkos fond.

Jubileum

Sällskapet sköter i huvudsak sin finansiering genom att sälja en väggkalender innehållande fyrmotiv.
Innevarande år är Märkets jubileumsår. Fyren fyller 125 år. Dessutom har det förflutit 200 år sedan gränslinjen mellan Finland och Sverige drogs upp på Märket. (ka-f)