DELA

Fyrar och kobbar på ny julbasar

Julbasar med maritima förtecken blir det den 11 december i år på sjöfartsmuseet.
– Det är ett pilotprojekt. Få se om det blir årligen återkommande, säger Hanna Hagmark-Cooper, som håller i trådarna för basaren.
– Vi vill ha tillställningar som lockar hit folk.
Till julbasaren den 11 december, en tisdag, har museet bjudit in hantverkare, som visar upp sina arbeten och hur de görs. Margareta Svensson, som gör arbeten i fiskskinn, kommer liksom Jouni Lahdenperä, expert på bland annat knopar.
– Vi räknar med att det kommer någon till, vi hoppas få någon med smide, säger Hanna Hagmark-Cooper.
Peders aplagård finns på plats med glögg, det finns saker till försäljning och det blir servering med kaffe och kakor.

Värvning
På plats finns också Finlands fyrsällskap och Kobba klintars vänner med var sitt bord. De skall berätta om sin verksamhet och värva nya medlemmar.
Ville Holmberg är kontaktperson på Åland för fyrsällskapet. Han berättar att det redan nu på lördag, den 17 november, blir en Märket-dag för allmänheten på sjöfartsmuseet.
Där går man igenom säsongen, hur den har gått och var man står, tittar på bilder med mera. Det finns också nya Rädda Märket-produkter till försäljning.

Höjdpunkten
Höjdpunkten på basaren är en tävling om finaste pepparkaksfyren.
Det gäller att utgående från en existerande finländsk fyr bygga en fyr i pepparkaksdeg. Sedan lämnar man in sitt verk dagen före basaren och på basaren utses vinnaren av en jury bestående av Börje Björklund, lärare på hotell- och restaurangskolan, sommelieren Ella Grüssner-Cromwell-Morgan, kalaskokerskan Anna-Lisa Andersson och Ville Holmberg.
Detaljer om tävlingen hittar ni i Matrutan i torsdagens Nya Åland.

HARRIET TUOMINEN