DELA

Fyra vill bli landskapsrevisor

Fyra personer söker tjänsten som landskapsrevisor.
De är är Dan Bergman från Hammarland, Sofi Helenius från Eckerö, Jörgen Lundqvist från Eckerö och Leif Holländer, Lemland. Holländer har tidigare varit landskapets revisor.
Nu ska lagtingets kanslikommission gå igenom de sökande. Sedan är det upp till lagtinget att bestämma vem som får tjänsten och beslutet ska klubbas i plenum.
Landskapsrevisorn leder landskapsrevisionen som är en myndighet som ska övervaka landskapets finanser, budget och hur lagtingets beslut verkställs. Myndigheten ska också övervaka att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.
Under vintern har lagtinget också sökt en informationsassistent som bland annat ska bemanna lagtingets reception. Enligt lagtingsdirektör Susanne Eriksson har ännu inget beslut fattats om vem som ska få den tjänsten.
– Vi har fler än 60 sökande till jobbet, säger Susanne Eriksson. (ar)