DELA

Fyra ton matrester slängs i stadsskolor

Omkring 4.000 kilo matrester lämnas kvar på tallrikarna varje år i stadens tre grundskolor – ungefär lika mycket som 20.000 vanliga hamburgare eller nästan sju hela kor.
Det visar en tvåveckors vägning av matspillet som gjorts nyligen i skolorna. Spillet gäller bara den mat som inte ätits upp på tallrikarna och ur matbyttorna på borden.
I vår ska matspillet kartläggas noggrannare och man ska också ta reda på orsakerna till att mat kastas.
– Det vi redan nu har märkt är att yngre barn lämnar mindre mat på tallrikarna än äldre, säger Mariehamns biträdande skoldirektör Christer Svedmark.
Under två veckor i september vägde kökspersonalen i stadens alla tre skolor – Övernäs, Strandnäs och Ytternäs – den mat som eleverna lämnade kvar på tallrikarna efter avslutad lunch.
Spillet uppgick till i medeltal 20 gram per dag och elev. Om man räknar ut det på ett helt läsår med 185 skoldagar och med ett elevantal på 1.060 så kommer man fram till att tallriksspillet uppgår till cirka 4.000 kilo per år i samtliga tre skolor.
4.000 kilo matspill är lika mycket som 20.000 vanliga hamburgare – eller nästan sju hela kor.


Äldre lämnar mer
Tvåveckorsvägningen visar att matspillet varierar mellan olika skolor och att högstadieelever lämnar mera mat än lågstadieelever. Det är också skillnad på olika maträtter.
Andra faktorer som kan påverka är sättet som maten serveras på. Bufféserveringen ger mindre spill, servering i stora skålar på borden ger mer.
– Det beror på att den mat som blir kvar i skålarna när eleverna tagit för sig inte kan användas på nytt. Mat som blir kvar i bufféserveringen kan frysas ner eller återanvändas i nya rätter, förklarar biträdande skoldirektör Christer Svedmark.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre