DELA

Fyra skrivelser om Viper-målet

Statsåklagare Mika Illman har fyra olika skrivelser att beakta när han så småningom ger sitt förslag till beslut om vikarierande landskapsåklagare Frida Ljungströms återtagna besvär i Danne Sundmans Viper-mål.
Handlingarna är ännu inte offentliga.
Förra månaden skulle Åbo hovrätt behandla landskapsåklagare Karl-Johan Nyholms besvär mot tingsrättens dom om Danne Sundmans fortkörningsolycka med en lånad Dodge Viper. Bara två dagar tidigare meddelade vikarierande landskapsåklagare Frida Ljungström att besväret återtas.
Vid riksåklagarämbetets registratur i Helsingfors ger man beskedet att fyra skrivelser registrerats:
Åbo hovrätts skrivelse kom in den 4 september.
Landshövding Peter Lindbäcks handling kom in den 6 september.
Ålands ömsesidiga försäkringsbolags skrivelse kom in den 7 september. I och med att tingsrättens dom om äventyrande av trafiksäkerheten blev slutgiltig så ersätts den förstörda sportbilen av försäkringsbolaget. Om Danne Sundman hade dömts för grovt äventyrande hade försäkringsbolaget kunnat kräva tillbaka pengarna av honom.
Landskapsåklagarämbetets skrivelse som innefattar både ledande åklagarens och vikarierande landskapsåklagare Frida Ljungströms inlagor.

Bereder ärendet
– Handlingarna blir offentliga när biträdande riksåklagare Jorma Kalske har fattat beslutet. Min del av arbetet blir kanske klart nästa vecka, säger statsåklagare Mika Illman.
Det är han som ska bereda ärendet och ge ett förslag till beslut. Han vill inte föregripa beslutet – han har ännu inte bildat sig en slutlig uppfattning om vilka slutsatser han ska dra av det material han har.
– Utom skrivelserna har jag tillgång till också förundersökningen i målet och rättegångsmaterialet från tingsrätten.

”Inte tidsbrist”
Han betonar att riksåklagaren inte tar ställning till huruvida tingsrätten har dömt rätt eller fel, utan enbart om den åtgärd landskapsåklagaren vidtagit var befogad.
– I det svaromål som vikarierande landskapsåklagaren har lämnat in till oss bestrider hon att orsaken till det återtagna besväret var enbart tidsbrist. Det som stått i pressen där hon citerats om tidsbristen beror enligt inlagan på ett missförstånd, refererar Mika Illman kort.
I Åbo hovrätts och Ålands ömsesidiga försäkringsbolags skrivelser ifrågasätts vikarierande landskapsåklagarens handlande. Landshövding Peter Lindbäck förklarar själv vad hans bidrag består av:
– Som landshövding är jag skyldig att, när en så här anmärkningsvärd sak inträffar, informera riksåklagarämbetet. Därför har jag skickat in en kopia av tidningsartikeln där det berättas om det inträffade.
Peter Lindbäck understryker att han inte tagit ställning i sak utan att han enbart skickat artikeln för kännedom.

Förklarade
Nya Åland beskrev det som hänt onsdagen den 5 september. I artikeln citerades Frida Ljungström:
– Jag tycker själv att det blev lite sent. Men jag hade inte tid att sätta mig in i ärendet förrän sent i fredags, och därför gjorde jag beslutet om återtagandet först på måndagen. Jag har haft mycket jobb med andra brådskande ärenden där det har handlat om häktade personer.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax