DELA

Fyra punkter i kritiskt brev

Mogens Lindén skriver i brevet till landskapsregeringen och ÅHS-styrelsen att han är medveten om att han allvarligt ifrågasätter förvaltningschef Peter Rasks ledarskap och ger därför en bakgrund till kritiken.
I brevet tar han i huvudsak upp fyra punkter:
Punkt 1: Rask sitter på två nyckelposter. Den 25 augusti i fjol beslöt ÅHS-styrelsen att tillsätta Peter Rask som ordinarie chefläkare efter prövotidens utgång. Något senare på samma möte utsågs Rask till förvaltningschef för en mandatperiod på 4,5 år. Samtidigt beviljades han tjänstledighet från chefläkarposten för motsvarande tid.
Det betyder att chefläkartjänsten inte kan besättas ordinarie utan det handlar om ett vikariat – något som dock inte framgår i annonsen. Anställningstryggheten för Rask hade kunnat lösas genom en garanterad anställning som ÅHS-läkare enligt samma modell som tillämpades för den tidigare förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström.
De andra punkterna gäller brådskan med nytt reglemente, AT-läkarnas situation och brott mot god förvaltningssed.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre