DELA

Fyra nya köpbolag bakom aktieköp

Wiklöf Holding och Konstsamfundet ingår i fyra nybildade bolag som stod bakom storköpet av röststarka aktier i Ålandsbanken i slutet av förra veckan.
En av orsakerna till bolagsstrukturen är att köparna vill försäkra sig om så stort inflytande som möjligt i banken.

I slutet av förra veckan köpte Wiklöf Holding och Konstsamfundet sammanlagt drygt 650.000 röststarka A-aktier och drygt 210.000 B-aktier i Ålandsbanken för drygt 23 miljoner euro – en jätteaffär mätt med åländska mått. Aktieposten motsvarar cirka 12 procent av rösterna. Från tidigare har Anders Wiklöf drygt 10 procent av rösterna.

”Bra varumärke”
Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh var den enda i går som över huvud taget sa något om affären. Så här berättar han:
– Vi investerar gärna långsiktigt i bolag som vi tycker är bra, vi har pengar för sådana placeringar. Ålandsbanken är bra på tre sätt: Har ett jättebra varumärke, har direktkontakt med slutkunderna och har en jättefin internetutveckling. Förutsättningarna för framgång finns. Ålandsbanken är ett bra placeringsobjekt.
Konstsamfundet blev erbjudet att vara med om affären, berättar han.
– När vi erbjöds att vara med tackade vi ja.

I eget namn
Konstsamfundet har köpt 50.000 A-aktier i eget namn.
– Dessutom är vi med i fyra bolag som också köpt ÅAB-aktierna. Vi har bildat bolagen tillsammans med andra för den här affären.
Han vill inte berätta vilka andra som står bakom bolagen, bara att en av parterna är Wiklöf Holding.
Det går väl inte i ett huj att bilda bolag? Har det här förberetts länge?
– Ibland tar det länge och ibland går det fort.
Varför har man valt att bilda de nya bolagen?
– Det är ju fråga om en ganska stor investering och då måste man ha med fler finansiärer.

Rösträtten
Så rösträttsbegränsningen, som Ålandsbanken fortfarande har kvar, spelar ingen roll?
– Naturligtvis har strukturen med olika bolag med rösträttsbegränsningen att göra, det är ju klart. Rösträttsbegränsningen leder till att man försöker sprida ut rösträtten på flera bolag.
Inför bolagsstämman den 22 mars föreslår styrelsen, ledd av Ömsesidigas vd Göran Lindholm, att rösträttsbegränsningen slopas. Ömsen, som fram till affären förra veckan var näststörsta ägare i ÅAB vad röststyrkan beträffar, drabbas hårt av rösträttsbegränsningen eftersom man inte kan dela upp aktierna i olika bolag.
Största ägaren Alandiabolagen har sina ÅAB-aktier uppdelade på sina olika bolag Redarnas ömsesidiga, Pensions-Alandia samt försäkringsbolagen Alandia och Liv-Alandia och kan därför dra nytta av hela den röststyrka som aktieinnehavet ger.

Stärkt greppet
En följd av affären är att det som brukar kallas det finlandssvenska kapitalet nu kraftigt har stärkt sitt grepp om åländska Ålandsbanken. Före affären hade sparbanken Aktia, försäkringsbolaget Veritas och Svenska litteratursällskapet sammanlagt drygt 14 procent av antalet aktier i ÅAB och nästan 11 procent av rösterna. Tillsammans med Anders Wiklöf personligen och hans företag Wiklöf Holding, Ålandsbaronen, Alva Line, Mathias Eriksson och Mariehamns parti har sfären nu makten över en fjärdedel av Ålandsbanken.
Kaj-Gustaf Bergh är, förutom att han är vd i Konstsamfundet, också styrelseordförande i Aktia. Själv vill han tona ner de spekulationer som sammankopplingen kan ge upphov till, nämligen att Aktia har agerat i kulisserna.
– Konstsamfundet är en liten ägare i Aktia. Det är kanske lätt att dra slutsatsen att Aktia är med om ÅAB-affären, men det är nog inte så.
Han håller inte heller med om att det finns något som ”det finlandssvenska kapitalet”.

Långsiktiga ägare
– Vi är bra, långsiktiga ägare allihop. Vi gör inga snabba aktieklipp. Det borde ju vara bra för banken med sådana ägare – typiska institutioner som gärna placerar i bolag som går bra och som har sin bolagsstruktur på svenska.


ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax