DELA

Fyra års fängelse för sexuellt utnyttjande av barn

Tingsrätten dömde en person till fyra års ovillkorligt fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av barn. En annan person dömdes för medhjälp.
Domen för två fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn och två fall av spridande av pornografisk bild blev fyra års ovillkorligt fängelse. Vid tidpunkten för gärningarna bodde den dömda tillsammans med två barn. Brotten innefattar sexuella handlingar och enstaka samlag med båda barnen.
Tingsrätten konstaterar att det rått stor skillnad i ålder samt själslig och kroppslig mognad mellan gärningsmannen och barnen. Gärningsmannen har missbrukat sin barnens beroendeställning och unga ålder.
En annan person dömdes till ett års villkorligt fängelse för medhjälp eftersom personen gjort sig skyldig till brott genom att godkänna gärningsmannens handlande.
Brotten begicks mellan åren 2004 och 2007.

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax