DELA

Funktionsnedsattas synlighet debatterades

En av fem i Norden har en funktionsnedsättning. Med tanke på hur många de är, syns funktionshindrade ganska sällan i medierna.
Vems ansvar är det att öka funktionshindrades synlighet? Bland annat den frågan diskuterade panelen på en debatt i Arkipelag i onsdags.
Vad är normalt?
Den frågan inleder moderator Robert Jansson debatten ”Mediebilden av personer med funktionsnedsättning” som arrangeras av Nordens välfärdstjänster med. Paneldeltagarna – reumaföreningens ordförande Mona Eriksson, Ålands handikappförbunds organisationssekreterare Anne Sjökvist, kulturkonsulent Yvonne Törneroos, Ålands radios programledare Ann-Christine Karlsson, tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi samt Nya Ålands chefredaktör Jonas Bladh – är överens om att vad som är normalt är högst individuellt.
– Man pratar inte så mycket om normalitet längre, ingen vill väl vara normal och vanlig, säger Anne Sjökvist.
– Trots att jag är funktionsnedsatt betraktar jag mig som fullt normal, men det finns tyvärr många med funktionsnedsättning som skäms över det, säger Mona Eriksson.
Människor med funktionsnedsättning får ofta en på förhand bestämd roll när de syns i medierna, säger Robert Jansson – offerrollen, hjälterollen eller maskotrollen. Finns vardagsbilden av funktionsnedsatta i medierna?
– Jag har frågat runt lite och många tycker att funktionsnedsatta borde framställas mer positivt. Mest är det fokus på problem och kostnader för samhället. Kanske man borde göra fler personporträtt? Men det där är samtidigt ett dilemma, för man vill ju också att de problem som funktionshindrade stöter på lyfts fram, säger Anne Sjökvist.
Jonas Bladh poängterar att medierna ska utmana normer och att man har misslyckats om det upplevs att man människor med funktionsnedsättningar bara beskrivs som offer.
– Däremot gör det artiklarna mycket bättre om det finns en person som träder fram och som läsarna kan ta till sig.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén