DELA

Fullmäktige avförde Mariepark från listan

Det blev ingen lösning på frågan om Mariepark i form av ett fullmäktigebeslut i går kväll.
Ärendet avfördes från listan och med det ökade sannolikheten att det inte blir Rockoff i sommar ytterligare eftersom fullmäktige sammanträder nästa gång först i slutet av april.
Fullmäktige hann knappt börja sitt sammanträde i går kväll innan ledamoten Ronald Boman (åf) begärde ordet och krävde att frågan om Mariepark avförs från föredragningslistan. Det gjorde han med stöd av en paragraf i kommunallagen som ger enskilda ledamöter rätt att avföra ärenden som inte är färdigt beredda.
I det här fallet handlade det om att stadsstyrelsen behandlade Mariepark bara en timme före fullmäktige och fullmäktiges ledamöter fick alltså ta del av stadsstyrelsens beslut först då deras eget möte började.
Det beslut som då lades fram var det första beviset på att frågan om Mariepark och Rockoff är en enda politisk röra. Stadsdirektören hade föreslagit att fullmäktige godkänner ett förslag att bilda ett bolag, fastighets Ab Brinken, som skulle ta lån för att köpa Mariepark och bygga om anläggningen till bostadsrätter som sedan skulle säljas.
Socialdemokraterna i stadsstyrelsen stödde stadsdirektörens förslag men det gjorde inte de andra politiska grupperna.
Det ledde till att styrelsen inte förordade ett förslag till köp av Mariepark. Men det blev också omröstning om eventuella åtgärder där FS tillsammans med den obundna medlemmen fick igenom ett beslut att i brådskande ordning återuppta den tidigare inledda stadsplaneprocessen.
FS vill dessutom att ett köp av Mariepark diskuteras igen nästa år om inte en stadsplaneändring då är klar.
Bomans krav på att ärendet avfördes ledde till att stadsfullmäktige i stället förde en principdiskussion om Mariepark och Rockoff, en diskussion som inte protokollfördes och som alltså inte heller ledde till något beslut.


Flera frågor
Tom Pussinen (fs) redogjorde för sin grupps resonemang. Enligt honom är det flera olika frågor fullmäktige bör ta ställning till.
För det första bör man på lång sikt säkra att det finns en plats för evenemang och festivaler typ Rockoff. Eftersom de frisinnade anser att Mariepark i dagsläget är mest lämpat anser man att det är bättre att ändra stadsplanen i stället för att börja föra diskussioner om helt andra platser, typ badhusparken.
– Men vi måste också komma i håg att vi har en skyldighet gentemot näringsidkaren, vi bör hålla honom skadelös.
Fs föreslår därför någon form av ekonomiskt stöd, eventuellt ett räntebidrag, till Dennis Jansson och samtidigt också evenemangsbidrag för att ordna Rockoff på Torget i sommar.


Inte festival
Christian Beijar (s) var sossarnas talesman och upprepade partiets vilja att köpa Mariepark och bilda ett fastighetsbolag och Katrin Sjögren upprepade i sin tur liberalernas ståndpunkt att det finns mycket viktigare satsningar som bör göras i staden som till exempel Trobergshemmet och Solrosen. Centerns Britt Lundbergs förslag var att staden hyr Mariepark av Dennis Jansson i sommar.
Nu har fullmäktige en månad på sig tills frågan debatteras och protokollförs. Chansen att både hitta en lösning på Mariepark och garantera ett Rockoff är dock betydligt mindre i dag och Dennis Jansson meddelande om att det inte blir någon festival är fortfarande det mest sannolika.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN