DELA

Fulla småbarnsföräldrar serverades mer sprit ombord

Ett ungt par med två små barn i 3- och 5-års åldern fick köpa mera alkohol i puben ombord på Viking Lines Mariella trots att de var kraftigt berusade.
Rederiet ska utreda fallet.
Händelsen, som inträffade på söndagen, bevittnades av journalisten Marcus Rosenlund på Svenska Yle i Helsingfors. Då Rosenlund och hans hustru kontaktade fartygets infodisk för att larma om att småbarn inte var i trygga händer fick de svaret att personalen inte kan göra så mycket annat än att hoppas att allting går bra.
Rosenlund riktar nu skarp kritik dels mot att rederiet serverade mera sprit och dels mot att man inte gjorde något.


Utredning pågår
Viking Lines ledning säger att man inte accepterar att vuxna dricker sig fulla inför små barn och också att det i dag sker mycket sällan. Personalen skall agera men eftersom omhändertaganden kan vara traumatiska för barn ser man det som en allra sista utväg. Vid ett omhändertagande kallas fartygens sjukvårdspersonal in och myndigheterna i land kontaktas.
Rederiet har inlett en utredning av det specifika fallet och meddelar att eventuella brister eller fel som kommer fram i utredning kommer att åtgärdas med omedelbar verkan. Fartygets personal hade efter Rosenlunds anmälan sett till familjen under natten och också tagit bort den alkohol som fanns i hytten.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen