DELA

Full fart på ortopeden igen

Allt färre ålänningar skickas nu bort för operation då rutinerna vid sjukhusets kirurgiska enhet har börjat fungera igen.
De två nya ortopederna hoppas på att avdelningen i framtiden skall kunna göra ännu fler operationer.
Det är nu två månader sedan överläkarna Arne Lundberg och Eva Samnegård anställdes som ortopeder på den kirurgiska enheten på centralsjukhuset i Mariehamn.
Då de anlände stod den ortopediska verksamheten på Åland helt stilla, köerna var enorma och alla de som måste opereras skickades iväg till andra sjukhus.
I dag opereras det hemma på Åland igen – endast de patienter som är i behov ryggoperationer eller avancerad handkirurgi skickas bort.
Trots att fler operationer utförs har köerna till avdelningen inte minskat nämnvärt. Men det beror främst på att också remisserna till operationer har ökat då det åter finns specialister på plats.
En annan orsak är att ortopederna har operationssal och team till sitt förfogande under bara två och en halv dag per vecka och dessutom har den tredje ortopedtjänsten ännu inte tillsatts. Ansökningstiden går ut nu på fredag och många hoppas på napp till den svårbesatta tjänsten.
– Vi skulle verkligen behöva vara tre ortopeder på den här avdelningen, säger Lundberg och Samnegård.
Eva Samnegård och Arne Lundberg kommer närmast från ortopedkirurgiska avdelningen på Visby lasarett där de också arbetade som överläkare.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen