DELA

Full fart i Lemland – efter formsvacka

Lemlands kommun mår bra efter en liten formsvacka. Det säger kommunfullmäktiges ordförande Gun-Mari Lindholm (ob) inför valet. Hon säger att hon inte vill vara för skrytsam, men att hon är mycket nöjd med kommunens framåtanda.
Lemland har tack vare flera danaarv fått tomter som kommunen på senare år har erbjudit till försäljning.
– Det har varit attraktiva tomter och försäljningen har gått jättebra, säger Gun-Mari Lindholm.
Samtidigt har kommunen byggt lägenheter i Bengtsböle som också varit lättsålda.
– Tomterna vi har sålt har varit centralt belägna och inom planerade områden. På så sätt har också personer utan hembygdsrätt haft möjlighet att flytta hit.

Gott rykte
Inflyttningen har varit stor och fram för allt är det barnfamiljer som slagit ner sina bopålar i kommunen.
– Skolan satsade i ett tidigt skede på datoranvändning i undervisningen. Barndagvården är också mycket bra. Jag tror att Lemland har ett gott rykte.
Det geografiska läget gagnar kommunen, menar Gun-Mari Lindholm.
– Vi ligger inte så långt bort från stan. Det är många som pendlar utan problem.

Åldringsvården
Problem i kommunen då? Inga oöverkomliga. Äldreomsorgen har diskuterats och det är också äldreomsorgen som blir nästa mandatperiods stora fråga, tror Gun-Mari Lindholm.
– Järsö-Nåtö-sidan saknar helt servicehem i dag. I Söderby måste vi snart fundera på att bygga ut.
Ett nytt markområde har kommit med i diskussionen. Det ligger precis bredvid dagiset och med utsikt över vattnet. Området anses av de flesta vara bra.
– Vi hittar nog varandra i den här frågan. Vi vill ju alla jobba för kommunens bästa, säger Gun-Mari Lindholm som ställer upp i årets val.

God stämning
Gun-Mari Lindholm är särskilt nöjd över fritidsverksamheten i kommunen.
– Det är nog inte särskilt vanligt för en så liten kommun att ha personer anställda för fritidsverksamhet. Vi har medvetet satsat på att de som inte är idrottsutövare skall ha meningsfulla aktiviteter kvällstid.
Åldersstrukturen i kommunen är god och Gun-Mari Lindholm upplever en positiv stämning mellan förtroendevalda och kommunens personal.
– Tjänstemännen säger att de är nöjda med sina politiker och vi är nöjda med dem.
Samarbetet i fullmäktige är också gott.
– Den här mandatperioden har ingen varit helt tyst. Vi har lyckats skapa en stämning där också de nya har vågat framföra sina åsikter.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax