DELA

Full fart direkt för lagtinget

På måndag är det dags igen. Lagtingsledamöterna kavlar upp ärmarna för att ta tag i vårsessionens ärenden. Allt från en ny självstyrelselag till den omdebatterade barnomsorgslagen ska stötas och blötas – och ett lagförslag skickas tillbaka till landskapsregeringen.
Minusgraderna till trots är ett av de säkrare vårtecknena redan här: lagtinget inleder sin vårsession. På måndagens föredragningslista finns flera utskottsbetänkanden.
Danne Sundmans (Ob) förslag om ytterligare en officiell flaggdag får, som Nyan tidigare berättat, inte stöd av lagutskottet. Sundman menar att den 20 augusti är ett märkesdatum som borde uppmärksammas. Det med anledning av det möte som hölls på Ålands folkhögskola den 20 augusti 1917, ett möte som sedermera gav upphov till den så kallade Ålandsrörelsen.
Lagutskottet tycker att man ska förhålla sig restriktivt till att nya flaggdagar inrättas.


Skickas tillbaka
Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslag om hemvårdsstöd med förbättrade ekonomiska villkor för familjer med tvillingar och adoptivbarn samt för familjer som flyttat till andra EU-länder.
Men trots att social- och miljöutskottet ser positivt på ändringarna föreslår man att förslaget förkastas. Lagframställningen är både otydlig och dåligt förberedd, anser utskottet. De korrigeringar som krävs i förslaget är så många att det krävs en helt ny beredning av landskapsregeringen. Det är inte rimligt att lagtinget gör det jobbet, menar utskottet.
Inte heller Gun-Mari Lindholms (Ob) förslag att hemvårdsstödets grunddel ska höjas till 500 euro vinner gehör i social- och miljöutskottet.


Taxitillstånden
Finansutskottet har tittat närmare på landskapsrevisorernas berättelse för 2008, där bland annat taxitillstånden berörs. Systemet bör reformeras och moderniseras i syfte att så långt möjligt åstadkomma en avreglering av marknaden, tycker utskottet.
Landskapsregeringen borde överväga att hela Åland kunde utgöra ett stationsområde samt att trafikidkarna ges möjlighet att ta körningar över hela Åland.


Ny självstyrelselag
Lagutskottet dryftat på FS-motionen om att ersätta självstyrelselagen med en ny lag utformad som en ramlag där målen i självstyrelsens utveckling anges.
Om ramlagen blir verklighet kunde Åland ta över behörighet efter behörighet från riket i den takt förvaltningen och resurserna räcker till.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax