DELA

FS ville sälja delar av Marstad

FS har varit redo att driva igenom att äldre fastigheter i Marstad säljs men backar i och med kommittérapporten om fastighetsbolaget.
– Förslaget om ett avkastningskrav på en procent är acceptabelt för FS, säger partiets och stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn.
Mariehamns eget fastighetsbolag, Fastighets ab Marstad, är en brunn dit staden gång på gång tvingas pumpa pengar. Det har fått FS att ifrågasätta verksamheten i dess nuvarande form.
– FS linje är att staden inte borde vara ensam finansiär för Marstad och att man borde få till stånd en större självfinansiering i bolaget, säger Johan Ehn.
– FS har bland annat varit inne på att sälja bort de äldre fastigheterna till dem som bor i dem.


Är acceptabelt
För drygt en vecka sedan skrev vi i Nya Åland om en kommitté-rapport om just Marstad. Ett av förslagen i rapporten är att fastighetsbolaget i framtiden skall drivas med ett avkastningskrav på en procent. Det förslaget har fått FS att bromsa sina försäljningsplaner.
– Förslaget är ett steg i rätt riktning, säger Ehn.
– Förslaget är acceptabelt för FS. Det betyder att vi nu inte driver frågan om försäljning vidare.


Anställer vd
Kommittén har upplösts och alla dess förslag till åtgärder skall genomgå sedvanlig beredning inom förvaltningen. Tidigast i höst tar stadsstyrelsen ställning till avkastningskravet och andra åtgärdsförslag.
Redan nu har dock stadsstyrelsen beslutat att Marstad skall få en egen administration för att i högre grad kunna drivas i egen regi och som ett fristående bolag.
Avtalet med MH-Disponent, som i dag står för skötseln av fastighetsbolaget, sägs upp och upphör vid årsskiftet. I stället kommer staden att anställa en egen vd för Fastighets ab Marstad.

Titte Törnroth-Sarkkinen