DELA

FS vill göra om stöden till näringslivet

Stöden till näringslivet och framförallt primärproducenterna måste omformas så att satsade pengar i första hand ska gå till framåtsiktande åtgärder och inte till sådant som bevarar gamla strukturer.
Det tycker Frisinnad samverkans styrelse.
Vid sitt senaste möte diskuterade styrelsen budgetläget inom landskapet. Styrelsen betonar att fokus på inbesparingarna bör vara att värna kärnsektorerna, och då framförallt sjukvården.
– Visserligen måste inbesparingar ske över hela linjen men inom vården bör fokus på inbesparingarna ligga i att skapa bättre kostnadseffektivitet genom hela organisationen och då i synnerhet inom förvaltningen, medan besparingar i själva vårdarbetet måste undvikas så långt som möjligt, skriver partiordförande Johan Ehn i ett pressmeddelande.

Konkurrensutsatt trafik
Frisinnad samverkan anser vidare att:
n Nya avtal och konkurrensutsättning inom skärgårdstrafiken behövs.
n Den kommunala strukturen måste moderniseras och effektiviseras.
n Gymnasieskolorna måste samordnas för rationaliseringsvinster.
Partistyrelsen hoppas att lagtingsgruppens utlovade samtal med landskapsregeringen angående budgetläget ska inledas inom en snar framtid.

Förtydligad skattepolitik
Styrelsen diskuterade också beskattningsfrågan. Lagtingsgruppens ordförande Roger Jansson kommer att leda en arbetsgrupp med uppdrag att komma med ett konkret underlag till partiets skattepolitik.
– Dels ska man titta på de möjligheter som dagens behörighet ger i fråga om beskattningen och dels ska man förtydliga en frisinnad skattepolitik vid ett framtida övertagande av hela behörigheten, berättar Johan Ehn.

ANNIKA KULLMAN