DELA

(FS) vill ge stöd endast till stora bönder

LAGTINGET. De stora jordbrukare som håller slakterier, mejerier och andra förädlare igång ska få stöd för sin verksamhet. Då har också de mindre jordbrukarna någon att leverera till.
Lagtinget fortsatte i går debatten om ändringen i avbytarservicen. Men debatten höll sig inte uteslutande till avbytarna utan Roger Jansson (FS) höll ett jordbrukspolitiskt anförande där investeringsstöd och hela livsmedelsklustret berördes.
Jansson, vars parti stöder landskapsregeringens förslag till ny avbytarlag riktade svidande kritik mot Centerns kortsiktiga jordbrukspolitik. Mer fokusering på dem som verkligen tillför något till livsmedelsklustret var partiets ståndpunkt.
– Det behövs kvalitet och kvantitet inom lantbruket. Ju flera stora producenter det finns desto större möjligheter finns det till detta.
Om man inte säkerställer de stora producenternas verksamhet kan det leda till att förädlingsföretagen, det vill säga mejeriet, slakterier och dylikt inte kan fungera och då finns heller inte avyttring för de små producenternas produkter.

Heltid, deltid eller månsken
Diskussionen kom mycket att handla om heltids- deltids- eller månskensbonde. Åke Mattsson (Lib) ville inte att man ska nedvärdera deltids- eller månskensbönder medan Roger Jansson hävdade att man inte gör det.
– Men de ska inte ha samma stöd som de stora.
Jansson motsatte sig att Centern vill stöda alla jordbrukare lika eftersom det försämrar livsmedelsklustrets förutsättningar.
Flera röster berömde Anders Eriksson (ÅF) som var näringsminister för Centern under senare delen av 1990-talet för det jobb han gjorde för jordbruksnäringen.
– Han förstod att diversifiering och specialisering behövdes inom jordbruket för att överleva, sade Roger Jansson.
Olof Erland sade att en möjlig lösning är att ge stöd till dem som hittar något nytt och bidrar till den samhällsekonomiska utvecklingen.

Åter till avbytarsystemet
Jan Salmén (C) vädjade till lagtinget att inte avveckla avbytarsystemet, istället ska man utveckla. Det konstaterade Roger Jansson att förslaget gör.
Olof Erland ville att man inte skulle kalla avbytarservicen för social grundtrygghet utan titta på hur företagare i allmänhet har det med vikarier och arbeta fram något utifrån det.
Centerns nye partiordförande Harry Jansson försökte släta över den hetsiga Centerkritiken.
– Det är naturligt att företrädare i branschen uttrycker sin oro i frågan, men Centern som parti står enigt bakom landskapsregeringens framställning.
Men både Jan Salmén och Anders Englund (C) meddelade att de inte stöder förslaget.
Ärendet behandlas nu av näringsutskottet.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax