DELA

FS skärper tonen mot landskapsregeringen

Efter nya besked om att flitpengen och klumpsumman kan komma att minska med ytterligare 25 miljoner euro ställer Frisinnad samverkan ett ultimatum till landskapsregeringen.
– Nu får de visa om de klarar av att regera. Om de inte gör det kan det finnas skäl att diskutera andra lösningar för regerandet. Men det är inte Frisinnad samverkans fokus – ännu, säger Roger Jansson.
Sommaren har varit fattig på politiska utspel. I går kom ett från oppositionspartiet Frisinnad samlings lagtingsgrupp.
Partiledaren Johan Ehn, gruppordföranden Roger Jansson och Jörgen Strand kallade till presskonferens för att presentera sina åsikter om hur de ser på regeringspartierna Liberalernas och Centerns förmåga att handskas med krisen.
– Vårt intresse är inte att fälla den här landskapsregeringen. Vårt intresse är att det ska gå bra för Åland. Det ska vara huvudfokus för vårt opponerande, inledde Roger Jansson.
Men tonen under den följande timmen var skarp.


Minskade inkomster
Jörgen Strand gjorde en tillbakablick till den politiska våren.
– Vi hade alla kommit till insikt att det måste göras något och att det skulle göras tillsammans. Nu är jag mest besviken på att landskapsregeringen inte tog tillvara på den enighet som fanns då.
I tilläggsbudgeten kalkylerade man med en klumpsumma på 169 miljoner och en flitpeng på 17 miljoner. Redan det en nedgång på 30 miljoner.
– Den här veckan har vi fått siffror på att flitpengen och klumpsumman kommer att minska ytterligare med 25 miljoner. På årsbasis blir det ett underskott på 50-60 miljoner, säger Jörgen Strand.
Tio procent måste dras ner i den landskapsfinansierade verksamheten, enligt FS.


Utsträckt hand
Nu behövs en konsensuspolitik, säger Johan Ehn.
– Det här är en vädjan. Vi är beredda att sätta oss ned vid vilket bord som helst och diskutera åtgärder som kan rädda Åland ur den situation vi nu befinner oss i. Som det är nu handlar det om en tystnad från partierna i landskapsregeringen, ingetdera kommer med några förslag.
Också inom Centern och Liberalerna ska det enligt Jörgen Strand finnas en frustration.
– Jag umgås med personer i regeringsblocket, vi spelar tennis och umgås privat. De är lika frustrerade.


Se alternativen
FS vill lyfta möjligheterna, säger Ehn (se artikeln intill).
– Men vi höjer tonläget och säger att nu tusan måste ni också visa det här. Vi har berömt när det funnits skäl att berömma och landskapsregeringen tagit steg framåt…men stegen framåt har fortfarande inte lett till slutresultatet.
Vad tycker ni att landskapsregeringen har lyckats med?
– Man försökte komma igång med de strukturella förändringarna. Anslaget var bra. Man analyserade problemen väl men genomförandet saknas.
Gång på gång tillskriver de frisinnade landskapsregeringen en rädsla att ta obekväma beslut.
Vad är de i så fall rädda för tror ni?
– Att förlora väljarnas understöd, säger Jörgen Strand.
– Det gör ont att skära, menar Johan Ehn.
– Liberaler och Center är typiska bidragspartier som bygger mycket av sin politik på att dela ut pengar. Nu är man i en situation när man måste göra tvärtom, att minska utdelningen. Det är en kultur de saknar, tycker Roger Jansson.
Har ni förlorat förtroendet för landskapsregeringens förmåga att ta Åland ur krisen?
– Om de inte vidtar åtgärder har vi inte förtroende för dem. Men vi är inte beredda att lägga ett misstroende i dag. Ska man lägga ett misstroende måste man se att det finns alternativ att driva en annan politik och det finns det inte nu. Oppositionen är för liten för att vara ett alternativ själv och inget av de stora partierna visar framfötterna och säger att ”det är den här vägen vi ska gå”, vi kan inte luta oss mot någon, säger Ehn.


Krisregering
Sker det inte en konkretisering av åtgärderna på det ekonomiska området blir det läge att diskutera någon form av krisregering, säger Roger Jansson.
Hur lång tid har landskapsregeringen på sig då?
– Under hösten måste det klargöras hur de tunga åtgärderna ska genomföras.
– Vi tar naturligtvis ett regeringsansvar om vi kan få ihop ett en koalition eller en nödregering som kan genomföra de nödvändiga åtgärderna. Men i dag finns det ingen sådan majoritet i lagtinget. Det är inte någon vits att ställa till med någon regeringskris.
Det är inte lätt att spara, oavsett vem som leder arbetet, säger Jörgen Strand.
– På Åland ser du ett ansikte bakom varje sparåtgärd. Det är det som gör det ytterst svårt.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax