DELA

FS populär regeringspartner

Lagtingsledamöterna vill gärna samarbeta med Frisinnad Samverkan i en regering efter valet i oktober.
Men Centern och Liberaler har inget intresse av att fortsätta samregera.
Frisinnad samverkan (FS) är en populära samarbetspartner i lagtinget. Centern (C) föredrar FS, Obunden samling (Ob) och Socialdemokraterna (S) i ett regeringssamarbete efter årets lagtingsval.
Liberalernas (Lib) favoriter är FS och Ob. Däremot verkar samarbetet mellan Lib och C vara över efter valet.
I en enkät som Nya Åland gjorde i måndags i samband med lagtingsdebatten svarade 24 av 29 ledamöter på frågorna ”Vilken regeringsbas ser du helst efter valet i oktober?” och ”Vem är din favorit till lantrådsposten?”.
En ledamot var frånvarande och gick heller inte att nå. Ledamöterna fick vara anonyma.
Svaren blev varierande. FS nämns i sjutton svar medan Ålands framtid (ÅF) inte nämns som alternativ som regeringspartner enligt enkäten. Men i några svar nämndes inget specifikt parti förutom det egna. I stället förklarade man att man vill ha något stabilt parti eller det egna partiet och någon till.
Viveka Eriksson (Lib) är den populäraste lantrådskandidaten, men även Harry Jansson (C), Camilla Gunell(S), Roger Nordlund (C), Roger Jansson (FS) och Johan Ehn (FS) nämns.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds