DELA

FS-politiker föreslår station för naturgas

Mariehamn kan stärka sin ställning i Östersjötrafiken genom att bygga en tankningsstation för flytande naturgas för sjöfarten anser Roger Jansson (FS).
Men för Viking Lines eventuella nybygge är hamntiden för kort för tankning, säger vd Mikael Backman.
Mariehamns Västerhamn kunde vara en tankningsstation för naturgas om fartygen går över till naturgas i framtiden. Det säger Roger Jansson (FS) efter att ha deltagit i ett möte om möjligheter att minska utsläppen från sjöfarten. Flytande naturgas kan bidra med den liten minskning av skadliga utsläpp.
Jansson är viceordförande i arbetsgruppen för integrerad sjöfartspolitik som är tillsatt av Östersjöstaternas parlamentarisk konferens (BSPC). Arbetsgruppen har som uppgift att på två år skapa en gemensam integrerad sjöfarts- och maritim politik för Östersjöområdet.
Naturgas är nytt inom shippingen och det finns inga tankningsstationer över huvud taget konstaterar Roger Jansson.
– I Viking Lines option på nybygge vill man driva fartyget med naturgas men frågan om tillgång är olöst.
På land kan naturgasen förvaras i antingen fasta anläggningar eller i mobila tankar på fyra hjul.
– Konceptet är inte färdigt utarbetat men det ger en öppning för Mariehamn och Åland att ytterligare stärka sjöfartsklustret som redan är norra Östersjöns starkaste.
Men Viking Lines vd Mikael Backman säger att med dagens turlista hinner man inte tanka i Mariehamn.
– Vi har bara 15 minuters hamntid. I Stockholm och Åbo har vi 45 minuters hamntid och då hinner man tanka.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds