DELA

(FS) och (S) mest framåt i opinionsundersökning

Frisinnad Samverkan och Socialdemokraterna går mest framåt i nästa års lagtingsval, om läget från en färsk opinionsundersökning står sig.
Det är fyra studerande – Anna Kuhlman, Anton Del Prete, Petri Carlsson och Tommy Kalmer – som har gjort opinionsmätningen inom ramen för kursen marknadsföringens undersökningsmetodik vid Högskolan på Åland.
De tillfrågade delades in i olika kategorier utgående från kön, ålder (3 kategorier) och boningsort (stad, landsbygd och skärgård). Målet var att få en andel svarande från varje kategori som motsvarade de röstberättigade i lagtingsvalet 2007, vilket lyckades ganska bra.
Svaren samlades in vid fyra olika tillfällen vid Röda korsgården, Ålands lyceum/Handels, Mattssons i Godby och centrum i Mariehamn. Åtta frågor ställdes och av de totalt 323 godkända svaren hade 245 stycken angett vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag.
– Frisinnad Samverkan går mest framåt ( 4,3 procentenheter) följt av Socialdemokraterna ( 2,6), Ålands Framtid ( 1,8) och Obunden Samling ( 0,4). Centern backar mest (-5,2) tätt följd av regeringskollegan Liberalerna (-4,5). Liberalerna behåller sin position som största parti och Centern sin position som näst största parti. Tredje största parti i vår undersökning blir Socialdemokraterna, skriver de studerande i ett pressmeddelande.
I undersökningen redovisas också hur den här mätningen skiljer sig från Nya Ålands två valpejlingar i år.
– Jämfört med Nya Ålands senaste pejling, med uppgiften om förändring i procentenheter inom parentes, har Liberalerna ökat mest ( 11,1). Ålands Framtid ( 1,1) och Frisinnad Samverkan ( 0,9) har också ökat. Centern har backat (-3,0). Socialdemokraterna (-5,6) har backat mest tätt följd av Obunden Samling (-5,3), sägs det.
Det nämns att en i studerandegruppen, Petri Carlsson, är deltidsanställd som politisk sekreterare i Frisinnad Samverkan.’
– Det bör också påpekas att arbetet inte har utförts enskilt utan av flera personer som ett grupparbete och vi har strävat efter att vara opartiska/neutrala genom hela arbetet med undersökningen. (ms)