DELA

(fs) och (ob) vill inte höja skattesatsen

Ingen skattehöjning i Mariehamn om vi får bestämma! Det var det eniga budet från frisinnade och obundna vid en presskonferens i går.
– Vi är rädda för att om skatten höjs finns det risk att det bara hamnar i det stora svarta hålet och inte används på rätt sätt, säger Tage Silander (fs).
På bildens syns Donny Isaksson (ob), Nina Lindfors (fs) och Roger Jansson (fs).
Skatteprocenten har legat på 16 procent de senaste åtta åren. Det går rykten om att socialdemokrater och liberaler vill höja skatteöret, men det tycker Tage Silander och hans partikamrater samt de obundna är fel väg att gå.
– Det känns avigt. Vi vet att det finns mycket att göra inom ramen för denna skattesats. Först när det absolut inte finns några andra alternativ kan den höjas.


Granska verksamhet
Servicenivån är dyrare i Mariehamn och Frisinnad samverkan och Obunden samling anser att verksamheten bör granskas för att se var det går att spara pengar. Några av de frågor som ska utredas är om servicen har bättre standard än i övriga delar av landet och om den är värd de höga kostnaderna.
I dag har kommunen en vid och rörlig budget och Tage Silander menar att skatten är förhållandevis hög med tanke på att Mariehamn inte står för sjukvården och de gymnasiala kostnaderna.
Men finanskrisens orosmoln breddar ut sig även här och diskussionerna finns kring hur Mariehamn ska tackla en eventuell snålblåst. För att säkra välfärden även i framtiden vill (fs) och (ob) lägga krut på att få fler att flytta hit.
Takten ska öka för planeringen och byggandet av tomter i staden.
– Den officiella siffran är 14.000 invånare men det finns idag utrymme för 16.000 i Mariehamn, säger stadsfullmäktigeledamoten Roger Jansson (fs).
Roger Jansson tillägger att en höjd skattesats kan försvåra inflyttning.
Mariehamns stad presenterar beslutet om skatteprocenten den 11 november och hela budgetrapporten läggs fram i slutet på månaden.

CECILIA LINDVALL
redaktion@nyan.ax