DELA

Fs-krav om färre kommuner

Kommunerna på Åland måste bli färre. Det är ett definitivt krav i Frisinnad samverkans nya idépolitiska program, som presenterades i går.
(På bilden ordförande Johan Ehn).
– Kommunerna finns där för människan, inte tvärtom. Men som det är i dag fungerar det inte. Vi kan inte säga om vi skall ha tre eller fem kommuner eller hur många det skall vara, men det skall vara färre än i dag, sade partiordförande Johan Ehn vid presentationen.
Enligt (fs) kunde mycket bli bättre om man slapp kommungränserna, onödiga administrativa gränser som skapar problem för folk.
– Ur ett mänskligt perspektiv är det dock socialväsendet som skulle må bäst av en reform. En annan kommunstruktur skulle mycket bättre tillgodose behovet av professionell, objektiv, saklig och effektiv behandling inom socialväsendet, sägs det i programmet.

Ja till plattskatt
Partiet arbetar för ett enkelt, platt skattesystem, alltså ett system där alla betalar lika mycket skatt i procent av inkomsten.
Anthonio Salminen nämnde att 15 procent av löntagarna står för 55 procent av skatteintäkterna.
– Om vi får den gruppen att bli större så blir det bättre för alla, ansåg han.
Större kan gruppen bli bland annat genom inflyttning, som ett nytt platt skattesystem skulle locka till. Den modell som centerns Magnus Lundberg nyligen lanserade har starkt stöd hos (fs).
Man kan titta på grundavdragets storlek och skatteprocenten, men modellen som sådan stöds. Johan Ehn var också villig att titta på bidrag och andra överföringar, så att man får ut det bästa möjliga av systemet.

Omsorgspeng till fler
De frisinnade har redan tidigare talat för en barnomsorgspeng. Tanken är att den som avstår från kommunal dagisplats får motsvarande summa av kommunen för att ordna tillsynen på annat sätt.
Nu vill man utvidga systemet till bland annat äldreomsorgen. Laila Melander nämnde närvårdarstödet som exempel men konstaterade att det behöver utvecklas.
Med en omsorgspeng som ger var och en möjlighet att själv välja vem som säljer tjänsterna kunde man också uppmuntra kvinnor att starta egna företag.
Johan Ehn påpekade att systemet inte går ut på att montera ner välfärden utan att flytta ansvaret för produktionen av tjänsterna.

Utbildning
Också inom utbildningen vill de frisinnade ge individen mer att säga till om. Studerandena skall ges större möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Men Sture Skogberg påpekade att valfriheten har gränser eftersom studierna skall resultera i en examen som är godkänd också utanför Åland.
Högskoleutbildningen skall koncentreras på de områden som är viktiga för Åland, eftersom det inte finns resurser att bygga upp en bredd.

Självstyrelseideologi
Vad gäller framtiden vill (fs) satsa på en utveckling av självstyrelsen. Självstyrelsen skall omfatta de områden, som för stunden är viktiga för det åländska samhället. Att ta över behörighet från riket får inte vara ett självändamål utan skall handla om områden som Åland har nytta av.
Självständighet ligger enligt Johan Ehn så långt i fjärran så de frisinnade väljer att satsa krafterna på självstyrelsen istället för att diskutera utopiska mål.

HARRIET TUOMINEN