DELA

Frivilligorganisationer viktiga vid hjärtstopp

Tänk dig att en person råkar ut för ett hjärtstopp i Vårdö. Det är viktigt att vård sätts in inom tio minuter, men det tar 40 minuter för ambulansen att ta sig dit.
Nu ska ÅHS teckna ett avtal med frivilligorganisationer runt om på Åland. I framtiden hoppas man att det räddar fler liv.
En arbetsgrupp har utrett den prehospitala verksamheten på Åland, det vill säga vården från olyckstillfället fram tills patienten kommit till sjukhuset. Utredningen har utmynnat i 30 konkreta förslag på hur denna vård kan förbättras.
Ett förslag som redan godkänts av Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) styrelse är att teckna ett ramavtal om ”första insats-verksamhet” med de kommunala räddningsmyndigheterna och frivilligorganisationerna på Åland, det vill säga de frivilliga brandkårerna, Röda korsets första hjälpgrupper, frivilliga räddningstjänsten och sjöräddningssällkapet.
Vid ett hjärtstopp kan man då larma dem, och förhoppningsvis får den sjuke på det sättet vård tidigare och chansen att rädda personens liv ökar.
Arbetsgruppen föreslår också att alla frivilligorganisationer ska få en utbildning i hjärt-lung-räddning. Förslaget är att ÅHS avtalar med räddningsverket om att deras ambulanssjukvårdare sköter undervisningen.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg