DELA

Fritt fram för fåglarna

På fredag får alla fjäderfän släppas ut i det fria.
I tre månader har det varit förbjudet att släppa ut dem på grund av risk för spridning av fågelinfluensan.
Sedan den 1 mars i år har alla fågelägare i landet varit tvungna att hålla sina fjäderfän inomhus. Detta enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder för att förebygga spridning av fågelinfluensa mellan vilda fåglar och fjäderfä under vårflyttningen.
Bestämmelserna rör alla inhägnade fåglar, även höns som man endast har för egen användning samt gårdar som bedriver ekologisk produktion. Men sista dagen för förbudet var i går.
Bakgrunden till bestämmelserna är att det till Europa och Finland under våren kommer flyttfåglar från områden där man påträffat fågelinfluensa under vintern. En ny epidemi i Europa har därför inte kunnat uteslutas.

Döda vildfåglar
Under förbudstiden har det dock varit möjligt att hålla fjäderfä utomhus till exempel i ett överbyggt hägn skyddat med nät, om man inte samtidigt håller både hägnade vattenfåglar (gäss, ankor eller änder) och annat fjäderfä avsett för kommersiell kött- eller äggproduktion på hållningsplatsen.
Undersökningen av vilda fåglar har fortsatt på samma sätt som i fjol. Om man hittar flera döda fåglar, i synnerhet vattenfåglar, ska landskapsveterinären informeras.

ANDERS SIMS