DELA

Friskola alternativ på Lappo?

Vilka är möjligheterna för att starta en friskola på Lappo?
Den frågan ställer några föräldrar till landskapsregeringen med anledning av att Brändö kommun till hösten planerar att stänga Lappo skola.
– Helst skulle vi ju vilja att kommunen fortsätter att driva en skola på Lappo och att de ger oss en garanti för att skolan får vara kvar så länge den har fem elever, men eftersom de inte ger några sådana garantier vill vi undersöka andra möjligheter, säger lappoföräldern Tiina Eriksson.
Eriksson säger att lappoborna i dag lever i ständig oro till följd av att de inte vet vad som ska hända med deras skola.
– Ingen vågar flytta hit och folk går dagligen och funderar på om de måste flytta härifrån. Och det är inte bara barnfamiljer som drabbas om skolan stänger utan hela den här delen av kommunen, till exempel butiken som får ett minskat kundunderlag. För att den här delen av kommunen ska ha en möjlighet att fortsätta existera krävs det en garanti för en skola.

Waldorfpedagogik
Nu har lappoföräldrarna tagit saken i egna händer och börjat utreda förutsättningarna för ersättande skolverksamhet på Lappo med start hösten 2010.
– Om man har en egen skola så är det ju ”bara” ekonomin som styr om den finns kvar, vilket förstås inte är så ”bara”, men då drar åtminstone alla åt samma håll, säger Eriksson.
Föräldrarna föreslår att friskolan skulle verka i dagens skolbyggnad, förutsatt att Brändö kommun samtycker. Ungdomsföreningens lokal Klockkulla föreslås som alternativ. Som pedagogisk grund ligger Waldorfpedagogiken, och föräldrarna avser att bilda en förening för att driva den ersättande skolan.
Åtta föräldrar har nu undertecknat den skrivelse som skickats till landskapsregeringen.
– Vi frågar hurdana möjligheterna är för att starta en egen skola här och om de i så fall i inledningsskedet skulle kunna tänka sig att vara med och finansiera ett sådant projekt eftersom den ersättande skolverksamheten kunde ses som en försöksverksamhet, säger Eriksson.

MALIN LUNDBERG