DELA

Frisinnade vill se sparförslag för Åland

Visst finns det pengar att spara i den offentliga sektorn på Åland. Men att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram konkreta förslag nu är inte rätt väg.
Så kan man sammanfatta lagtingsdebatten efter Frisinnad samverkas hemställningsmotion om en ny organisationsmodell för den offentliga sektorn på Åland.
Att det i dagsläget krävs 169 organ för att organisera Åland visar tydligt att Åland är ”överorganiserat”, tycker de frisinnade. Många kommuner hade svårt att få ekonomin att gå ihop redan innan lågkonjunkturen nådde Åland.
Den enda utvägen är att se över kommunstrukturen, tyckte Barbro Sundback (S).
– Men om inte centern och liberalerna tar fram en modell för hur de vill se det framtida Åland så händer ingenting.
Centern är ”jättegärna med” i det arbetet. Men ingen vet hur många kommuner som vore optimalt för Åland, svarade Torbjörn Eliasson (C).
Den som talar för en enda storkommun, eller tre kommuner, bör kunna ”bevisa” att det vore en bättre lösning, sade Eliasson.
Den sortens resonemang leder ingenstans, anser Sundback. som upprepade att de stora partierna måste säga vad de.
Liberalerna bör kunna säga något mera konkret om kommunsammanslagningar efter partiets vårmöte den 24 april, svarade Ulla-Britt Dahl.
Hennes partikamrat Olof Erland vill börja med att analysera servicefunktionerna hellre än att debattera om hur många kommuner Åland skall ha. En sådan diskussion skulle ta flera år, tror han. (pd).