DELA

Frikänd från åtal om grov rattfylla

Tingsrätten har förkastat ett åtal om grovt rattfylleri mot en man i 70-årsåldern, trots att de uppgifter han själv gett verkade osannolika enligt domstolen och trots att det fanns bevisning som talade för att han skulle fällas.
Mannen åtalades för att ha kört bil med minst 1,59 promille alkohol i blodet en kortare sträcka – 50-70 meter mellan postlådor och gårdsplan i Eckerö – i augusti 2008.
I polisförhöret strax efter körningen medgav han att han hade kört bilen och att han hade gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. När rättegången inleddes tog han tillbaka erkännandet och berättade en ny version, att han kvällen före druckit starksprit och sedan fått skjuts i sin bil till Eckerö av okända ungdomar som parkerat bilen i närheten av postlådorna.
Mannen medgav att han kört bilen från postlådorna till gårdsplanen efter att han nyktrat till så mycket efter alkoholkonsumtionen föregående kväll att han inte kört rattfull.


Tog tillbaka
Efter avslutad körning hade han enligt egen utsago stannat kvar i bilen och druckit så mycket alkohol att hans blodprocent stigit till det som åklagaren angett i åtalet.
Tingsrätten konstaterar att det fanns omständigheter som talade emot den åtalades uppgifter: Det fanns ingen tom spritflaska i bilen, bilens motor var varm när polisen kom till platsen och alkoholhalten i mannens blod hade sjunkit bara en aning mellan de två blodprov som togs klockan 6 och klockan 10 på morgonen, något som enligt CKP:s kriminaltekniska laboratorium inte tyder på att mannen har druckit spriten efter körningen.
CKP kom också fram till att den alkoholmängd som mannen sagt sig ha druckit efteråt inte kan ha höjt promillehalten så mycket som blodprovet visade mot bakgrunden av att blodprovet med 99,9 procents säkerhet är lägre än den faktiska blodalkoholkoncentrationen.


Inte tillräckligt
Enbart att motorn varit varm är inte tillräckligt bevis på att bilen körts på det sätt som åklagaren anger, slår rätten fast och förkastade åtalet på basis av helhetsbedömningen – även om rätten samtidigt konstaterar en del av de uppgifter mannen lämnat om sin alkoholkonsumtion verkar vara osannolika.
Staten står för mannens försvarare Marcus Måtars räkning samt för kostnaden för blodprovsanalyserna.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax