DELA

Friad från ekonomiskt brott av hovrätten

Åbo hovrätt har förkastat åtalet mot en 42-årig man som dömdes i tingsrätten till åtta månaders fängelsestraff för grov förskingring 2008.
Han behöver därför inte betala skadestånd till företaget vars aktiekapital han dömdes för att ha lyft.
I oktober 2008 åtalades den före detta bilhandlaren för att vid flera tillfällen under 2003 ha förskingrat pengar från den bilfirma som han var delägare i. Tre av åtalspunkterna förkastades av tingsrätten eftersom de eventuella brotten hunnit bli preskriberade.
På den fjärde punkten ansåg tingsrätten att mannen var skyldig och han dömdes för att ha lyft de 8.500 som bolaget hade i aktiekapital. 4.000 euro hade han själv använt, ansåg tingsrätten, och 4.500 euro hade han betalat i förskott på lön till en annan person. Aktiekapitalet uppgavs ha varit placerat på mannens eget bankkonto.
Med beaktande av tidigare brottslighet – han har dömts till fängelsestraff för ekonomiska brott nio gånger sedan 1990 – fastställdes straffet till åtta månaders fängelse.
Mannen besvärade sig till Åbo hovrätt som nyligen gav sin dom.

Förkastade åtalet
Hovrätten förkastade åtalet om grov förskingring och befriade mannen från både straff och skadeståndet på 8.500 euro till bilfirman som gick i konkurs 2004. Hovrätten fann att det det inte hade bevisats att något aktiekapital överhuvudtaget hade betalats när bilfirman grundades och var aktiekapitalet i så fall skulle ha varit placerat.
Hovrättens dom var inte enhällig. Hovrättsrådet Peter Sandholm har lämnat in ett skriftligt yttrande där han anser att mannen bör erlägga de 4.000 euro han lyft – och som han enligt egen utsago använt för bolaget verksamhet – i skadestånd till bolaget. Motiveringen är att det inte finns verifikat eller annan bevisning som tyder på att pengarna har använts som mannen uppger.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax