DELA

Fredsinstitutet leder projekt mot våld

Ålands fredsinstitut har fått pengar från Central Baltic Interreg IVA-programmet för ett 28 månader långt projekt mot våld och sexslaveri.
Projektet Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking leds av fredsinstitutet och genomförs tillsammans med den lettiska partnerorganisationen Resurscenter för kvinnor, Marta.
– Att få möjlighet att driva detta interregprojekt innebär för fredsinstitutet ett erkännande av vår kapacitet och en möjlighet att i en ny form fortsätta med det viktiga arbetet som i förlängningen också ger förutsättningar för fred. Det är för fredsinstitutet också en utmaning – att öka vår egen och bidra till att öka det åländska civilsamhällets kompetens när det gäller administration av större europeiska projekt, skriver institutet i ett pressmeddelande.
Inom ramen för projektet, som pågår till december 2011, finns utrymme för forskning och kampanjer och man kommer också att utbilda gruppledare både på Åland och i Lettland som skall arbeta med ungdomar.
– Tjej- och killgruppsmetoden är en nordisk modell för att i direktkontakt med ungdomar arbeta med att stärka individen, förbättra möjligheterna för deltagande i samhället och samtidigt ifrågasätta könsstereotyper och ge förutsättningar för ökad jämställdhet.
Central Baltic Interreg IVA-programmet finansierar närmare 80 procent av projektets totala budget som ligger på 655.871 euro. (tt-s)