DELA

Fredsarbete börjar med medling

Linda Johansson är sedan ett halvt år medlingsansvarig på Ålands medlingsbyrå som drivs av fredsinsitutet.
– Fredsarbete och konfliktlösning börjar så här, ansikte mot ansikte.
Fredsinstitutet sköter också medling mellan parter vid brott och tvister på uppdrag av länsstyrelsen. Linda Johansson, som läst internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet, är ansvarig för verksamheten och dessutom finns tjugo frivilliga medlare som åtar sig medlingsuppdrag.
Medling är en kostnadsfri metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Det kan vara ett komplement eller alternativ till en rättegång vid vissa lindrigare brott, som hemfridsbrott, ärekränkning eller skadegörelse.
– Framför allt kan medling hjälpa till att fånga upp unga människor. De växer ofta väldigt mycket av en medling när de tar ansvar och står för vad de gjort inför offret.
Oftast räcker det med ett möte. Förutom parterna deltar två frivilliga, utbildade och opartiska medlare, helst en manlig och en kvinnlig. Målet är att nå en lösning och förlikning genom konstruktiva diskussioner.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist