DELA

Fredrik Sonck blir kulturchef vid Hbl

Fredrik Sonck, chefredaktör på Ny Tid och tidigare mångårig sommarvikarie vid Nya Åland, blir Hufvudstadsbladets nya kulturchef från och med 1 september, berättar Hbl.
– Pennan och chefserfarenheten vägde tyngst vid valet när rätt person bland 12 sökande skulle rekryteras till jobbet, säger chefredaktör Jens Berg till den egna tidningen.
Sonck får av reportern Pia Ingström frågan ”Hur uppfattar du ditt kulturjournalistiska uppdrag?”
– Dels handlar det om samhällsklimatet överlag. Det finns ett behov av att bemöta de nynationalistiska, antifeministiska, rasistiska strömningarna i samhällsdebatten. Det arbetet har många kulturpolitiska dimensioner.
På Åland är familjen känd för sitt teaterarbete där Fredriks föräldrar Pekka och Soffi Sonck drivit Teater Kuling, som bland annat legat bakom sommarpjäserna i Badhusparken. Fredrik medverkade också i det arbetet som producent och annat. (ms)