DELA

Från minus till plus i budgetförslag

BRÄNDÖ. Resultatet för budgeten 2011 blir på plus i stället för minus som i år om man ser på förslaget som kommunstyrelsen lagt fram.
Den dyraste investeringen är renoveringen av äldreboendet Hemgården i Brändö by vars första etapp beräknas kosta 150.000 euro.
Kommunstyrelsen har godkänt ett budgetförslag för 2011 där verksamhetsbidraget ökar med cirka en procent till 2.342.884 euro jämfört med år 2010. Årsbidraget ökar med dryga procent till 248.800 euro vilket beror på att både landskapsandelarna och skatteinkomsterna ökar.
Personalkostnaderna minskar med cirka 3 procent och underskottet i 2010 års räkenskapsperiod byts till ett resultat på plus 42.483 euro.

Hemgården
Investeringarna i kommunen för år 2011 är första delen av renoveringen av äldreboendet Hemgården i Brändö by. Den är kostnadsberäknad till 150 000 euro och meningen att att hela Hemgården ska renoveras inom en treårsperiod.
Dessutom planerar kommunen att investera i aktier för 80.000 euro i ett fastighetsbolag, avloppsledning i Åva 70.000 euro, grundförbättring Åva byväg 33.000 euro, iordningställande av skolgården vid Brändö skola för 20.000 euro samt avloppsrening för Lappo skolbyggnad för 14.000 euro.
Budgetförslaget ska ännu behandlas av kommunfullmäktige.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax