DELA

Från 30 invånare till 11.200

Mariehamns befolkning har vuxit från 30 personer vid stadens grundande 1861 till nästan 11.200 i dag. Men ända in på 1920-talet hade faktiskt majoriteten av de åländska kommunerna en större folkmängd än Mariehamn.
Detta enligt Ålands statistikc- och utredningsbyrå belyst stadens befolkningsutveckling i samband med 150-årsjubileet.
Tillväxten har varierat betydligt mellan olika perioder. Under de första decennierna ökade folkmängden med några tiotal per år och efter 50 år var stadens invånarantal drygt 1.000 personer. Under mellankrigstiden tog tillväxten fart och den fortsatte på 1950-talet. År 1958 gick Mariehamn om Jomala och har därefter varit Ålands folkrikaste kommun.

Inkorporering
Från 1910 till 1960, det vill säga under stadens andra femtioårsperiod, ökade folkmängden med över 3.500 personer. Därtill kom nästan 2.000 personer som en följd av inkorporeringen av områden från Jomala vid årsskiftet 1960-61.
I och med detta uppgick invånarantalet till nästan 6.700 personer. Under de senaste 50 åren har Mariehamns folkmängd ökat med ytterligare 4.500 personer. Från 1961 till 1970 var tillväxten nästan 1.900 personer, den största ökning som staden har haft under ett årtionde.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman