DELA

Framtidsvisioner för flygfältet på Kumlinge

Ska flygfältet på Kumlinge rustas upp och få nytt liv?
Landskapsregeringen har under våren meddelat att man är beredd att satsa på ett betydande projekt i varje kommun under rubriken ”Tända lampor i skärgården”.
En första diskussion kring detta togs vid kommunstyrelsens möte nyligen.
Näringsminister Fredrik Karlström har talat för att flygfältet kunde rustas upp och marknadsföras så att fler privatplan hittar dit. Fältet används i dag bara under ett fåtal landningar i veckan sommartid.
Kommunstyrelsens ordförande Mia Hanström tänker sig en näringslivsutvecklare som ska stödja och hjälpa företagarna i skärgården.
Kiki Alberius-Forsman