DELA

Framtidens brott kräver nya tag hos poliserna

Framtidens brott och samhällets osäkerhet har diskuterats vid ett seminarium hos Folk och Försvar i Gamla stan i Stockholm. Organisationen ordnar seminarier, konferenser och debatter och svarar för analyser i sin omvärldsbevakning.
Senast diskuterades ”Framtidens brott” och samhällets osäkerhet, när polisen görs om till en myndighet.
Rikskriminalens chef Henrik Malmquist var först ute i debatten, som lockat drygt 90 intresserade – fullsatt. Han noterade att trender och hot ökar med globaliseringen och ökad komplexitet inom brottsligheten. Främst ökar bedrägerierna. I övrigt minskar en del andra former av brottslighet. Men den internationella brottsligheten ökar.
Polisen arbetar mot sabotageprogram, utnyttjar sociala medier och konfliktområden, där ungdomar dras in. Extremismen ökar inom brottsligheten, men det finns också ensam-agerande gärningsmän med diffusa motiv. Trender i världen är gränsöverskridande internet, som också kan vara mörkt. Brottsligheten söker sig till ”cyberrymden”, där också brottslighet upprätthålls av datorer och datornät.
– Världens alltmer öppna ekonomier, med olika lagar i världen, underlättar till exempel stölder från stora lastbilar på vägarna med hjälp av den fria rörligheten. Här figurerar också fejkade, piratkopierade varor en masse, sa rikskriminalchefen, som funnit att han och medarbetarna arbetar i en alltmer oförutsedd värld. Hur ska polisen möta de nya hoten?


Ny teknik
Polischefen noterade att polisen måste utnyttja den nya tekniken.
– Kom ihåg att Anders Bering Breivik hela tiden fanns i myllret av information, som det gäller att tolka i de fantastiska databaser som finns i världen! Det gäller alltså att få till rätt typ av resurser på rätt tid och rätt plats. Internet bidrar till samarbete. Samarbetet i Europol är viktigt, sa Henrik Malmquist.
Europeiska polisbyrån i Haag i Nederländerna startades 1992 och förmedlar kriminalunderrättelser för hela Europa. Samarbetet behövs verkligen. Till exempel bedrägerierna växer med 20 procent per år. Nu behövs civila specialister som kan genomskåda det som sker.
– Polisens befogenheter i den kampen behöver ökas! Det behövs flexibla och anpassningsbara organisationer, liksom utvecklad myndighetssamverkan, med många kontaktpunkter länderna emellan. Det gäller att ta pengar från den grova brottslighete och förverka deras brottsliga byten, framhöll Henrik Malmquist.
Han underströk också att grov brottslighet kräver globalt polissamarbete.
– Nya verktyg och metoder medför ökat ansvar och det kräver ökad transparens och insyn från polisens sida..
Polischefen underströk att arbetsmetoden bör utgå från kontroll till tillit.
Läs mer i papperstidningen!

Hasse Svensson