DELA

Framtiden ledare utses på Åland

I höst hålls valmötet för Finlands alla juniorhandelskammare på Åland. Konferensen beräknas locka cirka 800 personer till Mariehamn mellan den 15 till 17 oktober.
Juniorhandelskammaren JCI Mariehamn arrangerar konfernsen vars huvudsakliga syftet är att välja nya medlemmar till Centralförbundets styrelse. Förutom detta kan deltagarna ta del av olika utbildningar och nätverka med varandra.
Temat för i år är ”Jaycees Go Green”, som betyder att JC medlemmarna skall tänka på miljö. De flesta föreläsningarna under konferensen kommer därför att handla om miljöfrågor.
– Vi anser att det är viktigt att lyfta upp dessa frågor, säger valmöteschef Nina Danielsson.
Huvudtalare på konferensen är representanter från Toyota Sveriga som berättar om miljötänkandet i bilindustrin.
Föreläsningar i kreativitet och situationsanpassat ledarskap finns också med i programmet.

På engelska
Till konferensen räknar JCI Mariehamn med runt 800 personer. Detta skulle vara bra för turismen under en period som annars ses som lågsäsong, menar JCI.
Ofta talas det mest finska vid större sammanträdanden mellan de finländska juniorhandelskamrarna, men denna konferens kommer till största del att gå på engelska.
– Detta kan vara väldigt nyttig för medlemmarna att lära sig debattera på engelska inför kommande europa- och världskongresser, säger vice valmöteschef Annette Holmberg.

Debattävlingar
Under konferensen ordnas även ett mer lättsamt program. Bland annat debattävlingar och galamiddag. För senatorer (äldre medlemmar) ordnas till exempel utflykter till Tjudö vingård och familjemedlemmar som är med på resan får till exempel spela minigolf och testa zumba.

Joakim Pettersson