DELA

Framgång för Åland i NR

De självstyrande områdenas positioner i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet flyttades fram i går efter att det så kallade Ålandsdokumentet godkändes formellt i plenum.
Samarbetsminister Lasse Wiklöf (s) presenterade dokumentet som antogs av de nordiska samarbetsministrarna i september.
Åland, Färöarna och Grönland får nu ett ökat inflytande inom det nordiska samarbetet.
– Det innebär att vi bland annat får vara ordförande för flera kommittéer och arbetsgrupper. Vi får också svara på frågor både skriftligen och muntligen i ärenden där Åland har egen behörighet. Tidigare har detta gjorts av Finland, berättar Ragnar Erlandsson (c).
Han är glad över beslutet.
– Ålandsdokumentet går så långt det är möjligt utan att ändra i Helsingforsavtalet. (ak)