DELA

Frakterna på Finska viken ner med nästan 40 procent

Antalet fraktenheter på Eckerö Lines fartyg på Finska viken minskade med en dryg tredjedel under det första halvåret i år jämfört med samma tid i fjol.
Fraktverksamheten följde den allmänna ekonomiska nedgången, uppger rederiets vd Björn Blomqvist.
– Fraktverksamheten sker nästan uteslutande på Translandia, och det är där minskningen märks mest. Under samma tid har exporten från Finland i det närmaste halverats, säger han.
Totalt åkte 1,2 miljoner passagerare med rederiets fartyg under tiden januari till och med juni i år, en ökning med nästan 5 procent jämfört med motsvarande tid i fjol.
Omsättningen sjönk något för koncernen som helhet. Rörelseresultatet stannade på 1,3 miljoner euro och periodens förlust ökade till minus 2,7 miljoner euro. Under första halvåret i fjol uppgick förlusten till en och en halv miljon euro.
I jämförelse med 2007, när rörelseresultatet var drygt 23 miljoner euro, var helårsresultatet för fjolåret betydligt blygsammare eller 17 miljoner euro.

Låg kronkurs
Kronkursen, som under årets sex första månader låg betydligt under fjolårsnivån, har haft negativ effekt på resultatutvecklingen.
Ombordförsäljningen per passagerare stannade strax under nivån för motsvarande period i fjol. I resultatöversikten betonas att andra halvåret är avgörande för hur det går för passagerarverksamheten under hela 2009.
I början av 2009 registrerades fartyget Eckerö i Sverige och i juni följde Birka Paradise efter. Translandia bytte hamn från Helsingfors västra hamn till den nybyggda frakthamnen i Nordsjö i mars, samma månad som Birkas kontorshus på Östra Esplanadgatan såldes.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax