DELA

Frågor fick få svar på digitalt agendamöte

Flera frågor från kommunernas representanter fick få svar när landskapsregeringen i går ordnade informationsmöte om den digitala agendan.
I början av september tillsätts en chef för arbetet med Ålands digitala agenda. Arbetet ska utmynna i en servicereform som landskapsregeringen hoppas ska genomföras i så många delar av det offentliga Åland som möjligt. Redan till hösten ska landskapsregeringen som en början på agendaarbetet upphandla en ny plattform för publicering på webben och därmed ersätta landskapets föråldrade hemsida.
Kommunförbundets styrelseordförande Tony Asumaa (Lib) undrade varför så få kommuner svarat positivt på det digitala agendaprogrammet och varför ingen från varken den privata it-sektorn eller kommunförbundet sitter i styrgruppen för webbplattformen.
– Vi har varit lite snabba ut med det här, men vi har ingen erfarenhet av att jobba så här tillsammans i landskapsregeringen och kommunerna. Deltagandet i det här ska vara alldeles frivilligt, sade landskapsregeringens kommunikationschef Björn Häggblom.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson