DELA

Frågetecken kring bygglov för strandtomt

Frågetecknen hopar sig kring den strandtomt i Lemland Järsö som Carita och Robin Weiss köpte för drygt två år sedan.
På tomten står huset som snart är klart.
I går berättade Nya Åland i en notis att makarna Weiss får vänta ytterligare på beslut om jordförvärvstillstånd från landskapsregeringen.
Makarna köpte tomten 2008 i eget namn av markägaren Henrik Dahlmans bolag Fastighets ab Bergö, men nekades jordförvärvstillstånd eftersom de saknade hembygdsrätt. De besvärade sig få till Högsta förvaltningsdomstolen som avslog besväret.
Senare bildade makarna det egna bolaget Bryggan Fastigheter ab som i juli 2010 köpte tomten för 15.300 euro. Det är Bryggan Fastigheter ab som ansökt om jordförvärvstillståndet som landskapsregeringen ännu inte har fattat beslut om. Peter Wiklöf har ingen post i det bolagets styrelse.


Huset finns redan
Notisen fick en läsare att reagera: På den aktuella tomten finns redan ett nybyggt hus!
Byggnadsinspektör Rune Scott ser inga som helst problem med att bygglovet beviljats trots att tomtägarfrågan är oklar och jordförvärvsrätt inte har beviljats.
– Det är den som har lagfart som ansöker om byggnadslov. I det här fallet är det Henrik Dahlmans bolag Fastighets ab Bergö som har lagfart på tomten, som lämnat in ansökan och som fått bygglovet.
Men när Nya Åland kontrollerar saken med Henrik Dahlman förnekar han bestämt att han eller hans bolag har haft något med bygglovsansökan att göra. Han säger också att han efter försäljningen 2008 inte har varit inblandad i tomtdiskussionerna på något sätt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre