DELA

Frågar om Kraftnät Ålands ägarstruktur

LAGTINGET. Barbro Sundback (S) har ställt en så kallad enkel fråga till landskapsregeringen. Bakgrunden är att landskapet senast den 3 mars nästa år ska ha implementerat ett EG-direktiv som innebär att elleverans- och distributionsbolag inte kan vara delägare i nätbolag.
Åtskilt ägande innebär att en eller flera personer inte kontrollerar ett produktionsbolag och ett elhandelsföretag samtidigt, skriver Sundback.
– Landskapsregeringen är ansvarig för att direktivet införs men har tillsvidare inte presenterat något alternativ till hur ägandeförhållanden i Kraftnät Ab ska ändras.
Barbro Sundback vill veta när landskapsregeringen tänker lämna ett förslag till lagtinget om nödvändiga förändringar av Kraftnät Ab:s ägandestruktur så att den uppfyller EG:s direktiv. (ak)